Telapak Kaki Bayi

mungil

guratan suci

jauh dari dosa

——-

lima jari berkumpul di kiri

lima jari di kanan

sepuluh jari menopang kaki

bayi bening

——–

satu persatu menapak

menginjak semut dan kelabang

tanpa gigitan

sebab mereka tak sudi mengusik

anak ciptaan Tuhan tanpa salah

——–

tawon dan semut rangrang

lintah dan keong racun

hanya akan berkerumun

di tengah orang tua si bayi

bila tak bijak menjaga

kepatutan hidup si bayi kelak

setelah dewasa terbentuk porak poranda….